Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Overzicht cursussen verzekeringsrecht

De Leergang Verzekeringsrecht 2022-2023 bestaat uit vier modules van in totaal 18 colleges in de periode van september 2022 t/m maart 2023. U treft hieronder een overzicht van de losse cursusdagen aan; door op de cursusnaam te klikken wordt u doorgelinkt naar meer cursusinformatie. Bij inschrijving voor 3 of meer losse cursusdagen ontvangt u 5% korting.

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

8 september 2022 • Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekeringsovereenkomst,
de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid provinciaalbedrijf/beursbedrijf,
wettelijk verzekeringsrecht en verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste
in het verzekeringsrecht
• Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en schadevaststelling
• Premiebetaling in het verzekeringsrecht
15 september 2022 • Precontractuele mededelingsplicht in het verzekeringsrecht
• Risicoverzwaring
22 september 2022 • Beëindiging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten en verzekeringsaanspraken
• Bereddingsplicht in het verzekeringsrecht
• Eigen schuld in het verzekeringsrecht
• Medewerkingsplicht in het verzekeringsrecht
29 september 2022 • Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: subrogatie
• Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: samenloop van verzekeringen
6 oktober 2022 • Directe actie
• Verjaring in het verzekeringsrecht
• Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en
(elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht

Module 2: Bijzondere onderwerpen

3 november 2022 Aansprakelijkheidsverzekering
10 november 2022 (Particuliere) Arbeidsongeschiktheidsverzekering
17 november 2022 CAR-verzekering
24 november 2022 Transportverzekering
1 december 2022 Levensverzekering
8 december 2022 Zorgverzekering
Beleggingsverzekering
15 december 2022 Levensverzekering
Rechtsbijstandverzekering

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

12 januari 2023 • Informatieplicht betreffende verzekeringsvoorwaarden
• Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht
• Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW
• (Ambtshalve) toetsing van verzekeringsvoorwaarden + Uitleg van verzekeringsvoorwaarden
19 januari 2023 • Verzekering & Bewijsrecht
• Verzekering & Aansprakelijkheidsrecht
26 januari 2023 • Verzekering & IPR
• Verzekering & Insolventie

Module 4: Verzekering en toezicht/ Co-assurantie 

9 maart 2023 • Positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/
aansprakelijkheid van externe financiële toezichthouders
• Handhavingsbevoegdheden van Financiële Toezichthouders
16 maart 2023 • De IDD-bepalingen inzake zorg- en informatieverplichtingen en de implementatie daarvan in de Wft en het BGfo
• De civielrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen van verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
• De publiekrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen vanuit het oogpunt van consumentenbescherming in de financiële sector
23 maart 2023 • Klachtenafwikkeling en de Wft
• Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars
• Juridische aspecten van co-assurantie