Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Directe actie + Verjaring in het verzekeringsrecht + Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht

Deze bijeenkomst start met het onderwerp directe actie. Hierbij komen de behandeling van de directe actie bij de aansprakelijkheidsverzekering zoals voorzien in art. 7:954 BW, knelpunten en recente jurisprudentie, aan de orde. In het kader van causaliteit en dekking in het verzekeringsrecht zal er aandacht zijn voor onder andere de leer van de dominant cause en meervoudige causaliteit. Vervolgens komt het onderwerp eigen gebrek in het verzekeringsrecht aan bod. Daarbij zal aandacht zijn voor de wettelijke regeling van art. 7:951 BW en eigen gebrek clausules. Ook komen expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht aan bod. De bijeenkomst sluit af met het onderwerp verjaring in het verzekeringsrecht. In dat kader komen de volgende aspecten aan de orde: het aanvangsmoment van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 1 BW, de wijze van stuiting ex art. 7:942 lid 2 en lid 3, vervaltermijnen en verjaring in het levensverzekeringsrecht.

Praktische informatie

Cursusnaam Directe actie + Verjaring in het verzekeringsrecht + Causaliteit en dekking/ eigen gebrek/ expertisekosten en (elektronische) polis en (elektronische) mededelingen in het verzekeringsrecht
Datum en tijd 6 oktober 2022 van 13.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur met lunch)
Locatie

Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC), Dam 27, 1012 JS Amsterdam

Prijs

€ 580 (geen btw). Prijs is inclusief consumpties en lunch.

Onderwijsvorm Klassikaal
Rechtsgebied Verzekeringsrecht
Opzet Juridisch postacademisch onderwijs, actualiteiten/verdieping
PO

4

Docenten

Mw. mr. M. Korver-de Keijzer

Advocaat te Rotterdam bij Stadermann Luiten. Korver-de Keijzer publiceert regelmatig over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
en zij geeft met enige regelmaat cursussen over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied

Prof. dr. M.L. Hendrikse

Onder andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het proefschrift “Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht”. Hendrikse publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht.