Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Klachtenafwikkeling en de Wft + Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars + Juridische aspecten van co-assurantie

Praktische informatie

Cursusnaam Klachtenafwikkeling en de Wft + Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars + Juridische aspecten van co-assurantie
Datum en tijd 23 maart 2023 van 13.00 – 18.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur met lunch)
Prijs 

€ 580,- (geen btw). Prijs is inclusief consumpties en lunch.

Onderwijsvorm Klassikaal
Locatie

Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC), Dam 27, 1012 JS Amsterdam

Rechtsgebied Verzekeringsrecht
Opzet Juridisch postacademisch onderwijs, actualiteiten/verdieping
PO

4

Klachtenafwikkeling en de Wft

Op grond van artikel 4:17 Wft dienen veel financiële ondernemingen te beschikken over een interne klachtenprocedure, gericht op een spoedige en zorgvuldige behandeling van klachten en dienen zij aangesloten te zijn bij een erkende buitengerechtelijke geschilleninstantie die geschillen met betrekking tot betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten van de financiële onderneming. In het BGfo worden hieromtrent nadere regels gesteld. In deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op deze verplichtingen en wat daarbij komt kijken.

Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars

Bij (een vermoeden van) fraude mag een verzekeraar onder voorwaarden persoonsgegevens van de betrokkene opnemen in registers om de eigen organisatie en andere organisaties te waarschuwen. Deze registraties zijn onder meer van belang voor het opsporen en voorkomen van verzekeringsfraude. Aan de zijde van de betrokkene speelt evenwel het belang van bescherming van zijn privacy.

Tijdens deze cursusdag wordt inzicht gegeven in (de werking van) de verschillende waarschuwingssystemen, de toepasselijke regelgeving en de vereisten waaraan moet zijn voldaan voor opname van persoonsgegevens in de verschillende registers. De materie wordt toegelicht met jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk.

Juridische aspecten van co-assurantie

In deze bijeenkomst zal het onderwerp co-assurantie aan de orde komen. Na een algemene inleiding komen enkele belangrijke kenmerken van co-assurantie aan bod. Verder zullen onder andere de volgende aspecten aan bod komen: de co-assurantieovereenkomst, de relatie tussen verzekeraars onderling, de volgplicht van verzekeraars (zowel in een horizontale als verticale verhouding) alsmede de mededelingsplicht ter beurze.

Docenten

Dr. D.P.C.M. Hellegers

Universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid, en verbonden aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit op het proefschrift “De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015”. Hij publiceert met regelmaat over ADR-onderwerpen.

Mw. mr. I.M.L. Venker

Venker is werkzaam als secretaris bij de Geschillencommissie Kifid en als secretaris van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Zij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen, waaronder registratie van persoonsgegevens door financiële instellingen en opzegging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten.

Mw. mr. J.I. Roos

Business Development Underwriter Art and Private Client bij Hiscox en promovenda ACIS. Roos zit in de afrondende fase van haar promotieonderzoek “Juridische aspecten van co-assurantie”. Onderwijl publiceert zij al in AV&S en NTHR.