Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Leergang Verzekeringsrecht

Eggens Instituut

De Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) op. De opleiding is in september 2021, na twee eerdere succesvolle edities, opnieuw van start gegaan. De opleiding telt vier modules met in totaal 18 cursusbijeenkomsten. Indien de opleidingsdagen vanwege maatregelen omtrent de coronacrisis niet klassikaal kunnen plaatsvinden, zal de opleiding in die periode digitaal worden aangeboden.

Interesse in het volgen van een module?

Wilt u een module van de Leergang Verzekeringsrecht 2021-2022 volgen maar dient u bijvoorbeeld nog intern overleg te hebben met uw werkgever? Vul hieronder uw gegevens in. Wij reserveren – geheel vrijblijvend – een plek. Mochten wij het maximaal aantal deelnemers bijna bereikt hebben, dan nemen wij contact op.

Zijn er vragen? Wij zijn te bereiken via pao-fdr@uva.nl of op telefoonnummer 020-5253407. 

Doelgroep

De Leergang Verzekeringsrecht is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verdiepen en verbreden. Instromende cursisten hebben een academische, bij voorkeur juridische vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) en hebben minimaal drie tot vier jaar werkervaring.

Cursusbeschrijving

De Leergang Verzekeringsrecht is een inhoudelijke en wetenschappelijke opleiding, die tevens praktijkgericht is. De aan de leergang verbonden docenten hebben tevens een positie in de verzekeringspraktijk. In 18 bijeenkomsten komt het brede spectrum van het verzekeringsrecht aan bod tijdens hoor- en werkcolleges. De Leergang Verzekeringsrecht is opgebouwd uit 4 modules.

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

 • Thema’s: onder andere verzwijging, risicoverzwaring, eigen schuld in het verzekeringsrecht, verjaring in het verzekeringsrecht en verhaalsrechten in het verzekeringsrecht
 • 5 bijeenkomsten in september en oktober 2021
 • 21 onderwijsuren

Download het volledig overzicht van het programma en cursusdata

Module 2: Bijzondere onderwerpen

 • Thema’s: onder andere CAR-verzekering, AOV, aansprakelijkheidsverzekering, levensverzekering en transportverzekering
 • 7 bijeenkomsten in november en december 2021
 • 25 onderwijsuren

Download het volledig overzicht van het programma en cursusdata

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht

 • Thema’s: onder andere uitleg van verzekeringsvoorwaarden, verzekering en IPR, verzekering en bewijsrecht en verzekering en de Wet algemene voorwaarden (afd. 6.5.3. BW)
 • 3 bijeenkomsten in januari 2022
 • 13 onderwijsuren

Download het volledig overzicht van het programma en cursusdata

Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie

 • Thema’s: onder andere zorg- en informatieplichten, juridische aspecten van co-assurantie, civielrechtelijke en Wft aansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen (inclusief Fintech) en de positie en verantwoordelijkheden van externe financiële toezichthouders/ aansprakelijkheid van (financiële) toezichthouders 
 • 3 bijeenkomsten in maart 2022
 • 12 onderwijsuren

Download het volledig overzicht van het programma en cursusdata

Examen

De Leergang Verzekeringsrecht wordt afgesloten met een mondeling examen van een uur, over een door de cursist zelfgekozen onderwerp op basis van een door de cursist geschreven essay van ongeveer 10-15 bladzijden, alsmede over de stof van de cursus. Ingeval het essay en examen met minimaal een voldoende wordt afgesloten, wordt een UvA Leergang-certificaat afgegeven. Ook kan de cursist na het succesvol doorlopen van de volledige leergang de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) of CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren (zie onder ‘certificering’).

Studiebelasting

Naast het volgen van de colleges, betreft de voorbereidingstijd circa één uur per uur college.

Docenten

Er zijn ruim 25 docenten aan de Leergang Verzekeringsrecht verbonden. De docenten zijn specialisten op hun eigen terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig met een proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Daarnaast zijn de meeste docenten aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen en werken zij ook (gedeeltelijk) in de praktijk. ACIS is ondergebracht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA bij de afdeling Privaatrecht.

ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen. ACIS zal borg staan voor de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en de link met de verzekeringspraktijk.

Download de lijst met alle docenten die verbonden zijn aan de leergang

Certificering

De Leergang Verzekeringsrecht is een registeropleiding. Er is een merkregistratie afgegeven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) op indien de cursist advocaat is en CILE (Certified Insurance Law Expert) indien de cursist geen advocaat is.

De cursist mag zolang voldaan wordt aan de voorwaarden voor Permanente Educatie (PE) de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren. Elk jaar dienen – in het kader van de PE – acht opleidingspunten behaald te worden. Hiervan dienen vier PE-punten behaald te worden in het kader van het jaarlijkse PE-programma van de Leergang Verzekeringsrecht. De overige vier PE-punten kunnen behaald worden door het bijwonen van ACIS-symposia. De PE-verplichting start in het kalenderjaar na het behalen van het diploma.

NOvA-punten

Het Eggens Instituut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding. De Leergang Verzekeringsrecht levert 71 NOvA-punten op.

Locatie

De cursusdagen vinden plaats bij de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam 27 te Amsterdam en bij De Burcht aan de Henri Polaklaan 9 in Amsterdam. Mogelijk zullen wij (deels) moeten uitwijken naar een grotere locatie te Amsterdam vanwege eventueel geldende coronamaatregelen.

Situatie Coronacrisis

Indien de opleidingsdagen vanwege maatregelen omtrent de coronacrisis niet klassikaal kunnen plaatsvinden, zal de opleiding (voor die periode) digitaal plaatsvinden.

Volgen van losse modules/cursusdagen

U kunt zich tevens voor een losse module of de losse cursusdagen opgeven. U treft hier een overzicht van de losse cursusdagen aan.

Programmadirectie en programmamanagement

De programmadirectie is in handen van:

 • Mr. dr. K. Engel (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. M.L. Hendrikse; voorzitter (hoogleraar
  Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open
  Universiteit, tevens houder van de JPR-leerstoel aldaar en directeur van UvA ACIS)
 • Prof. dr. W.M.A. Kalkman (Universiteit van Amsterdam)
 • Dr. P.M. Leerink (JPR Advocaten)
 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes (Open Universiteit/Universiteit van Amsterdam)
 • Dr. W.C.T. Weterings (Dirkzwager Advocaten/Tilburg University)

Het programmamanagement wordt uitgevoerd door het Eggens Instituut, het juridisch postacademisch instituut van de UvA.

Kwaliteitsbewaking

De leergang is ontwikkeld door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en het Eggens Instituut, alle twee onderdeel van de UvA. ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen.

Het Eggens Instituut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding.

De kwaliteit van de opleiding wordt permanent getoetst door middel van evaluaties door cursisten. De Leergang Verzekeringsrecht 2020-2021 is beoordeeld met gemiddeld een 8,5! 

De programmadirectie draagt zorg en monitort het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Docenten uit het werkveld versterken de dialoog tussen de wetenschap en de beroepsgroepen.

Investering

De Leergang Verzekeringsrecht omvat 71 onderwijsuren. Deelname aan de volledige leergang kost € 6595,-. Dit is inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten, examengelden (inclusief eventuele eerste herkansing) en deelnamecertificaat/diploma. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Het is tevens mogelijk om losse modules te volgen:

 • Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht
  • € 2600,- (inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten en deelnamecertificaat)
 • Module 2: Verzekeringsrecht bijzonder
  • € 3100,- (inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten en deelnamecertificaat)
 • Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) privaatrecht
  • € 1725,- (inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten en deelnamecertificaat)
 • Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie
  • € 1600,- (inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten en deelnamecertificaat)

Ook de afzonderlijke modules van de Leergang Verzekeringsrecht zijn vrijgesteld van BTW. 

Indien gewenst kunnen afspraken gemaakt worden over betaling in termijnen.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Download de inschrijf- en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Leergang Verzekeringsrecht.