Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Leergang Verzekeringsrecht

Doelgroep

De Leergang Verzekeringsrecht is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verdiepen en verbreden. Instromende cursisten hebben een academische, bij voorkeur juridische vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) en hebben minimaal 3 tot 4 jaar werkervaring.

Cursusbeschrijving

De Leergang Verzekeringsrecht is een inhoudelijke en wetenschappelijke opleiding, die tevens praktijkgericht is. De aan de leergang verbonden docenten hebben tevens een positie in de verzekeringspraktijk. In 17 bijeenkomsten komt het brede spectrum van het verzekeringsrecht aan bod tijdens hoor- en werkcolleges. De Leergang Verzekeringsrecht is opgebouwd uit 4 modules.

Download het volledige programmaschema van de Leergang Verzekeringsrecht (pdf)

Modules

Interesse of alvast een plek reserveren?

Heeft u interesse in de Leergang Verzekeringsrecht of in 1 van de modules? Of wilt u alvast een plek reserveren? Vul het formulier in zodat wij contact met u op kunnen nemen om u verder te informeren.

Examen

De Leergang Verzekeringsrecht wordt afgesloten met een mondeling examen van circa een uur, over een door de cursist zelfgekozen onderwerp op basis van een door de cursist geschreven essay van ongeveer 10-15 bladzijden, alsmede over de stof van de opleiding. Dit mondeling examen vindt begin juni plaats. Ingeval zowel het essay als ook het examen met minimaal een zes worden afgesloten, wordt een UvA Leergang-certificaat afgegeven. Ook kan de cursist na het succesvol doorlopen van de volledige leergang de privaatrechtelijk beschermde titel CIL (Certified Insurance Lawyer) of CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren (zie onder ‘certificering’).

Studiebelasting

Naast het volgen van de colleges, betreft de voorbereidingstijd circa 1 uur per uur college.

Docenten

Er zijn 25 docenten aan de Leergang Verzekeringsrecht verbonden. De docenten zijn specialisten op hun eigen terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig met een proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Daarnaast zijn de meeste docenten aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen en werken zij ook (gedeeltelijk) in de praktijk. ACIS is ondergebracht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA bij de afdeling Privaatrecht.

ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen. ACIS zal borg staan voor de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en de link met de verzekeringspraktijk.

Download de lijst met alle docenten die verbonden zijn aan de leergang

Certificering

De Leergang Verzekeringsrecht is een registeropleiding. Het succesvol doorlopen van de gehele leergang levert de titel CIL (Certified Insurance Lawyer) op indien de cursist advocaat is en CILE (Certified Insurance Law Expert) indien de cursist geen advocaat is. Het certificeringsmerk CIL is geregistreerd onder inschrijvingsnummer 1393374 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het certificeringsmerk CILE is geregistreerd onder inschrijvingsnummer 1393375 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

De cursist mag zolang voldaan wordt aan de voorwaarden voor Permanente Educatie (PE) de titel CIL (Certified Insurance Lawyer) en CILE (Certified Insurance Law Expert) voeren. Elk jaar dienen – in het kader van de PE – 8 opleidingspunten behaald te worden. Hiervan dienen vier PE-punten behaald te worden in het kader van het jaarlijkse PE-programma van de Leergang Verzekeringsrecht. De overige vier PE-punten kunnen behaald worden door het bijwonen van ACIS-symposia. De PE-verplichting start in het kalenderjaar na het behalen van het diploma.

NOvA-punten

De rechtenfaculteit van de UvA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de permanente opleiding. De Leergang Verzekeringsrecht levert 72 NOvA-punten op.

Locatie

De cursusdagen vinden plaats bij de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam 27 te Amsterdam. 

Programmadirectie en programmamanagement

De programmadirectie is in handen van:

  • mr. dr. K. (Kees) Engel (Universiteit van Amsterdam)
  • prof. dr. M.L. (Marc) Hendrikse; voorzitter (hoogleraar
    Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit en directeur van UvA ACIS)
  • prof. dr. W.M.A. (Wouter) Kalkman (Universiteit van Amsterdam)
  • mr. dr. P.M. (Pieter) Leerink (JPR Advocaten)
  • prof. dr. J.G.J. (Jac) Rinkes (Open Universiteit/Universiteit van Amsterdam)
  • mr. dr. J.I. (Jessica) Roos (Ekelmans Advocaten)
  • mr. dr. W.C.T. (Wim) Weterings (Nysingh advocaten/Tilburg University)

Het programmamanagement wordt uitgevoerd door de rechtenfaculteit van de UvA. 

Kwaliteitsbewaking

De leergang is ontwikkeld door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en het Eggens Instituut, alle twee onderdeel van de UvA. ACIS maakt deel uit van EuroInsurance, een netwerk van Europese topuniversiteiten die zich richten op verzekeringsrechtelijk onderzoek. Onder deze universiteiten bevinden zich onder meer Cambridge University (St. John’s College), Universität Zurich, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen.

De rechtenfaculteit van de UvA is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de permanente opleiding.

De kwaliteit van de opleiding wordt permanent getoetst door middel van evaluaties door cursisten. De Leergang Verzekeringsrecht 2020-2021 en 2021-2022 zijn beoordeeld met gemiddeld een 8,5! 

De programmadirectie draagt zorg en monitort het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Docenten uit het werkveld versterken de dialoog tussen de wetenschap en de beroepsgroepen.

Investering

De Leergang Verzekeringsrecht omvat 72 onderwijsuren. Deelname aan de volledige leergang kost €7.695,-. Dit is inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), arrangementskosten, examengelden (inclusief eventuele eerste herkansing) en deelnamecertificaat/diploma. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Download de inschrijf- en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Leergang Verzekeringsrecht.